4dpregled960

4D ultrazvuk

Dom Zdravlja DCM poseduje VOLUSON 730 Expert jedan od najboljih ginekoloskih aparata na svetu.
4D ultrazvuk se primenjuje u perinatologiji odnosno za praćenje trudnoće. Primenom 4D ultrazvuka prati se razvoj ploda od ranog perioda implantacije, analiza morfologije u prvom tromesečju, razvijanje ploda u drugom tromesečju kao i razvoj i ponašanje fetusa u trećem tromesečju trudnoće. Zbog visoke rezolucije slike 4D ultrazvuk omogućava otkrivanje i analizu razvojnih anomalija ploda.

Skener2

ICTI Skener

(CT) SKENER

KOMPJUTERIZOVANA TOMOGRAFIJA (CT)

(CT) kompjuterizovana tomografija je radiološka dijagnostička metoda koja najprostije predstavlja digitalnu rekonstrukciju radiografskog poprečnog ili aksijalnog snopa-tomografije.

Kolimisan (suženi) snop x zraka (radioaktivno zračenje) pod različitim uglovima prolazi kroz uski poprečni presek tela (voxel) i pada na detektore na kojima se meri stepen apsorpcije ili intenzitet atenuacije primarnog snopa. Izračunate vrednosti atenuacije se prevode u CT broj koji se konvertuje u sivu skalu pojedinog elementa slike (pixel).

CT GLAVE

CT glave je metoda izbora kod posttraumatskih stanja (jasan prikaz koštanih struktura u odnosu na magnetnu rezonancu) glave i ličnog masiva, kod moždanih udara i stanja izmenjene svesti (kod pacijenata koji zbog dužine pregleda i pomeranja ne mogu da izdrže pregled na magnetnoj rezonanci). Zbog visoke rezolucije u prikazu koštanog tkiva predstavlja metodu izbora za pregled temporalne kosti.

CT PREGLED GRUDNOG KOŠA

CT pregled grudnog koša je metoda izbora za pregled plućnog parenhima (intersticijske bolesti pluća koje se mogu uočiti i magnetnom rezonancom ali sa slabijom rezolucijom). Promene medijastinuma (sredogruđa) uvećanja l.čvorova i solidne promene (se jasno uočavaju i na magnetnoj rezonanci).
Pleuralni izliv, pleuralne infiltracije (patološki procesi plućne maramice) destruktivne promene zida grudnog koša sa erozijom rebara, jasnije se uočavaju CT pregledom.

CT PREGLED ABDOMENA I MALE KARLICE

Indikacije za CT pregled predstavljaju dalja dijagnostika solidnih, tumorskih i nekih inflamatornih promena organa abdomena i male karlice (jetra, slezina, pankreas, bubrezi, ginekološke strukture) i procena stepena raširenosti infiltrativnih promena šupljih abdominalnih i pelvičnih struktura (želudac, creva i žučna kesa, m. bešika).U većini slučajeva obavezna je primena intravenskog kontrasta.
Magnetna rezonanca, zbog bolje prostorne i kontrastne rezolucije, je u značajnoj prednosti u odnosu na CT pregled male karlice.

CT PREGLED MEKIH TKIVA I KOŠTANOG SISTEMA

CT pregled mekih tkiva i koštanog sistema se obavlja u strogo specifičnim indikacijama (posttraumatska stanja kičmenog stuba bez znakova neurološkog-deficita I,II vratni pršljen, rascep luka-spondiloliza, sklerotični tumori kosti-ostedi osteomi, i nekad kao dopuna MR pregleda zbog jasnog prikaza destrukcije kosti od strane perifokalnih mekotkivnih tumora) npr. mekotkivni tu zida grudnog koša i ramenog pojasa sa destrukcijom lopatice ili rebara.

Zbog jasnog prikaza kalcifikacija CT pregled je u prednosti nad magnetnom rezonancom kod osifikujećeg miozitisa-posttraumatske promene mišića (u slučaju dijagnostičke dileme prema koštanom tumoru nakon RTG i MR snimka), za prikaz slobodnih zglobnih tela, ili za pregled mekotkivnih i koštanih tumora kada postoje kontraindikcije za pregled magnetnom rezonancom.

 

 

 

KolorDopler1

Kolor dopler

ULTRAZVUK I COLOR DOPPLER DIJAGNOSTIKA

EHOTOMOGRAFIJA/ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA

Pregled ultrazvukom predstavlja osnovnu metodu pregleda solidnih organa abdomena, (jetre, slezine, bubrega i pankreasa) žučne kese, organa male karlice i mokraćne bešike kod žena, mokraćne bešike i prostate kod muškaraca.

Pregledom se mogu dijagnostikovati i uvećani limfni čvorovi, fokalne promene nadbubrežnih žlezda, patološke promene velikih krvnih sudova trbuha i karlice, patološke promene dubokih mekih tkiva smeštenih uz kičmeni stub.
Pregled ultrazvukom je standardna metoda pregleda štitaste žlezde, mekih tkiva vrata, dojki, testisa i perifernih mekih tkiva. Utvrđuje se postojanje fokalnih ili dr. promena, na osnovu čega se po potrebi radi dalja dijagnostika i konsultacija specijaliste (gastroenterologa, hirurga, nefrologa, urologa, ginekologa, endokrinologa, ortopeda).

COLOR DOPPLER EHOSONOGRAFIJA

Color Doppler ehosonografija predstavlja osnovnu neinvazivnu metodu pregleda u angiologiji. To je jednostavna, bezbolna, brza i pouzdana metoda koja precizno otkriva patološke promena krvnih sudova.

Color Doppler znači da se uz standardni i ultrazvučni prikaz izgleda krvnih sudova u boji, kojim se otkrivaju aterosklerotske ili druge ređe promene arterijskih krvnih sudova i tromboza i varikoziteti vena, ocenjuje i hemodinamski aspekt-protok u krvnom sudu, spektralnom (doppler) analizom protoka.

COLOR DOPPLER VRATA

Indikacije za pregled krvnih sudova vrata predstavljaju rano otkrivanje ili “screening” ateroskleroze kod mlađjih, sa povišenim vrednostima lipida u krvi ili pušača, ili starijih osoba sa već izraženim simptomima oslabljenog protoka (prolazna slabost, simptomi u jednoj strani tela, vrtoglavica, otežan govor, prolazno slepilo).

Pregledom karotidnog sliva otkrivaju se aterosklerotske ili druge promene zida precizno određuje stepen suženja ili stenoze krvnih sudova, prati efekat konzervativnog lečenja i moguće postoperativne komplikacije. Arteriografija je indikovana samo u slučaju nejasnog nalaza na ultrazvučnom pregledu (malformacije krvnog suda), okluzije krvnog suda ili nakon pregleda vaskularnog hirurga (mogućnost endovaskularne procedure, potreba da se prikažu ostale supraaortalne grane).

Prikaz vertebralnih arterija (dovode krv u krvne sudove malog mozga) se radi u sklopu pregleda krvnih sudova vrata. Najčešća indikacija za pregled je vrtoglavica. Ocenjuje se prečnik, smer i volumen protoka obe vertebralne arterije i utvrđuje da li je vrtoglavica posledica smanjenog dotoka krvi u mozak.

PREGLED KRVNIH SUDOVA GORNJIH I DONJIH EKSTREMITETA

Pregledom arterijskih krvnih sudova ekstremiteta određuje se postojanje aterosklerotičnih plakova (ili drugih ređih bolesti zida krvnog suda) i precizno meri stepen stenoze i dužina stenoziranog segmenta. Promene na nogama se u početku ispoljavaju kao grčevi prilikom opterećenja-hodanja (intermitentne klaudikacije) koje nastaju prilikom suženja krvnog suda preko 50% (ili kasnije i u mirovanju) kod stenoze visokog gradusa.
Promene na rukama su retke, manifestuju se takođe kao prolazni-intermitentni simptomi slabosti u toku aktivnosti ili trajno kao trnci ili hladnoća u jednoj ruci. Nakon pregleda se po potrebi konsultuju lekari specijalisti, koji odlučuje o daljoj dijagnostici i lečenju.

Pregledom venskih krvnih sudova se utvrđuje duboka ili površinska venska tromboza, stanje venskih zalistaka (valvularna insuficijencija), varikoziteti-urođenja slabost zida sa proširenim venama, postojanje arteriovenskih komunikacija ili stanja koja imitiraju bolest vena (limfedem, hematom mišića, potkožni edem kod celulitisa i apscesa, stanje l. čvorova u ingvinumu ili druge fokalne promene mekih tkiva).

mamografDCM

Mamografija

ŠTA JE TO MAMOGRAFIJA ?

Mamografija predstavlja zlatni standard u algoritmu pregleda dojki žena starijih od 35 godina. Nakon kliničkog pregleda od strane hirurga, podrazumeva rendgensko snimanje tkiva dojki u dve projekcije svake dojke, tako da radiolog opisuje četiri filma. Ukoliko postoji potreba vrši se snimanje dopunskim projekcijama, a nalaz se neretko dopunjuje i ultrazvučnim pregledom.

Senzitivnost mamografskog pregleda zavisi od gustine tkiva dojki odnosno konstitucije pacijentkinje, menopauznog statusa, broja porođaja, dužine dojenja kao i drugih faktora. Stoga je kod žena mlađih od 35 godina ultrazvučni pregled dojki inicijalna metoda pregleda.

Postoje dve mamografije, to su skrining (screening) i dijagnostička mamografija. Skrining mamografija je snimanje dojki zdravih žena u cilju detektovanja minimalnih tumora koji su klinički nepalpabilni, a dijagnostička mamografija predstavlja pregled žena koje dolaze sa simptomima vezanim za dojke ili palpabilnom promenom u dojci.

U zakljčku mamografskog nalaza radiolog vrši klasifikaciju po BI RADS kategorijama što kliničarima pruža lakšu i bržu definiciju nalaza.
SZO preporučuje skrining (screening) mamografisanje na dve godine, dok kod dijagnostičke mamografije radiolog određuje dalji ritam pregleda.

ZAŠTO MAMOGRAFIJA ?

Mamografija u prvom redu jeste metoda kojom se otkriva početak tumora dojki. Što pre otkrijemo karcinom dojki, utoliko su bolje šanse da se ova bolest pobedi.
Između tridesete i četrdesete godine starosti trebalo bi uraditi prvu mamografiju radi prevencije u cilju ranog otkrivanja tumora.

KADA TREBA URADITI MAMOGRAFIJU ?

  • kad se pri dodiru oseti čvorić u dojci
  • kod promene tvrdoće dojki ili dela dojki
  • kada su uvećane žlezde ispod pazušne jame
  • posle četrdesete godine života
  • nasledni faktor

U našoj ustanovi se vrše svi ovi pregledi u saradnji sa eminentnim lekarima.

 

 

13

MRI krvnih sudova

Podrazumeva pregled medijastinalnih struktura i zidova grudnog koša, uz napomenu da se oštećenja plućnog parenhima ne mogu precizno evaluirati magnetnom rezonancom, nego drugim vrstama pregleda (RTG, CT)

MRI drugih unutrašnjih organa

Omogućava jasan prikaz svih parenhimatoznih organa (jetra, pankreas, bubrezi, slezina, nadbubežne žlezde); limfnog sistema i tumefaktivnih lezija cevastih organa (želudac, creva, ureteri).

MR pregledi pankreasa i jetre visokorezolutivnim sekvencama, uz dinamske kontrastne studije predstavljaju najbolje metode u savremenoj radiološkoj dijagnostici tumefaktivnih i fokalnih lezija pankreasa i jetre.

Osetljive sekvence za detekciju intraćelijske masti “chemical shift imaging” koriste se za evaluaciju masne infiltracije jetre, diferencijaciju nadbubrežnih tumora (dobroćudni/zloćudni) i evaluaciju fokalnih lezija u drugim organima.

MR holangiopankreatografija (MRCP) je pregled koji prikazuje bilijarno stablo i zamenjuje klasični invazivni pregled ERCP. Omogućava prikaz suptilnih oštećenja bilijarnog trakta i detekciju kalkulusa veličine od 2-3mm.

MR pregledom se dobija izuzetan prikaz abdominalnih krvnih sudova: kontrastna MR angiografija abdominalne aorte, MR venografija portnog venskog sistema i sistema donje šuplje vene.

MRI mozga i kičmene moždine

MR pregled endokranijuma je najčešći pregled na MR aparatu; omogućava prikaz mozga i svih endokranijalnih struktura do najsitnijih detalja. Ovim pregledom se mogu detektovati sva organska oštećenja moždanog parenhima do najsuptilnijih lezija. Moderne sekvence omogućavaju detekciju sitnih parenhimskih lezija, demijelinacionih oštećenja u sklopu multiple skleroze i vizualizaciju intrakranijalne hemoragije (krvarenja) u najranijoj fazi. Posebnim sekvencama je moguća detekcija ishemijskih i traumatskih oštećenja praktično od samog trenutka nastanka (pre nego što su oštećenja vidljiva na ’klasičnim’ MR tomogramima i pre nego što ih je moguće dijagnostikovati drugim metodama).

Pregled kičme se vrši po segmentima (vratni-cervikalni, grudni-torakalni i krsni-lumbosakralni segment kičme). Uz upotrebu posebnih kalemova moguće je dobiti kvalitetan prikaz sve disko-vertebralne patologije uz kvalitetan i jasan prikaz kičmenog kanala i kičmene moždine. Posebnu specijalnost predstavljaju visokorezolutivne sekvence za prikaz i detekciju suptilnih oštećenja kičmene moždine i nervnih korenova.

Kod onkoloških pacijenata (sumnja na limfoproliferativna oboljenja i metastaze), se primenjuju posebno dizajnirani protokoli za prikaz celokupnog aksijalnog skeleta i kostiju karlice.

MRI kostiju i zglobova

Specijalnim ’ortopedskim’ kalemovima za pojedinačne zglobove (koleno, lakat, stopalo, rame, mali zglobovi) omogućen je prikaz vrlo diksretnih struktura i detekcija suptilnih patoloških promena (oštećenja).

MR pregled je superioran u prikazu zglobnih površina i hrskavičavih struktura i predstavlja jedinu neinvazivnu metodu za pouzdan i precizan prikaz ligamenata unutar zglobova.

 

mri-breast-image-3-large

MRI dojki

MR mamografija predstavlja najsavremeniju i najprecizniju dijagnostičku metodu koja se korsiti za pregled dojki.

Koristi se u detekciji i proceni raširenosti invazivnog karcinoma dojke, za praćenje terapijskih efekata i u evaluaciji postojanja eventualnog recidiva (ponovnog javljanja maligne bolesti nakon terapije).

Takođe se koristi kod svih nejasnih nalaza nakon ultrazvučnog pregleda dojki i klasične mamografije; te za evaluaciju ugrađenih proteza i implantata.

MagnetnaRezonancaSlider

Magnetna rezonanca

Pravovremena i tačna dijagnoza je suštinska za određivanje pravilnog postupka lečenja. Magnetna rezonanca (MR) je najsavremenija dijagnostička metoda, koja omogućava precizni prikaz unutrašnjosti ljudskog tela dobijanjem snimaka nastalih dejstvom radio-talasa unutar snažnog magnetnog polja.

Snimanje magnetnom rezonancom je potpuno neškodljivo, jer ne koristi rendgenske zrake niti druge izvore radioaktivnosti, pregled je bezbolan (“neinvazivan”) i može se ponavljati bez bilo kakvih rizika ili ograničenja, po čemu je najsličniji ultrazvučnom pregledu.

  Kako se pripremate za pregled?

1. Potrebno je da nam predate svu medicinsku dokumentaciju koju posedujete, a koja se odnosi na predstojeći pregled (nalaze lekara koji Vas je uputio, nalaze svih prethodnih kliničkih, laboratorijskih i dijagnostičkih pretraga, otpusnice, snimke prethodnih pregleda…); uvid u Vaše prethodne pretrage i dijagnoze neophodan je da bismo pregled mogli izvesti na najbolji način, odnosno izabrati optimalnu tehniku pregleda.
2. Ako imate ugrađen pejsmejker, ako ste imali operaciju krvnih sudova mozga (aneurizme) ili imate druge metalne elemente u telu (gelere, implantate, slušni aparat, insulinsku pumpicu…), neophodno je da to pre pregleda prijavite na recepciji.
3. Pre pregleda je potrebno da se pripremite u kabini za presvlačenje, o čemu će vam dodatno uputstvo dati asistentkinja, odnosno tehničar. Pre nego što uđete u aparat, neophodno je da u kabini za presvlačenje ostavite sve predmete u kojima ima metalnih delova (zubne proteze, novčanik, mobilni telefon, sat, ključevi, naočare, šnale za kosu, nakit, metalni novac, kreditne-magnetne kartice…), kao i delove odeće u kojima ima metala (brushalter, kaiš, metalne kopče i dugmad…). Od Vas će se možda tražiti da se potpuno razodenete, i obučete tuniku koju ćemo Vam mi dati.
4. Ukoliko ste uznemireni ili imate bolove koji Vam onemogucavaju mirno ležanje, potrebno je da to saopštite asistentkinji ili tehnicaru da bismo Vam pre pregleda mogli dati sredstvo za umirenje ili protiv bolova.

 Kako protiče pregled?

Pregled traje od oko 15 minuta do 1 sat, u zavisnosti od vrste snimanja, odnosno dela tela koji se snima.

Pregled se obavlja u posebnoj prostoriji. Leći ćete na pomični sto koji će Vas uvesti u “tunel”  aparata, širine oko 75 cm. “Tunel” je otvoren na oba kraja, osvetljen, i sa dobrom cirkulacijom vazduha. Vaš položaj treba da bude maksimalno udoban, da biste bez pomeranja izdržali čitav pregled. U toku pregleda imamo neprestani vizuelni nadzor nad Vama, kao i mogućnost verbalne komunikacije; možete dobiti uređaj kojim nam signalizirate da nešto nije u redu, ali ovu mogućnost koristite samo u krajnjem slučaju.

U toku snimanja čuju se vrlo glasni šumovi, odnosno brujanje i zujanje metalnih elemenata aparata, što ne treba da Vas uznemiri, jer spada u normalnu proceduru pregleda. Najvažnije je da ležite mirno, bez bilo kakvih pokreta, a naročito delovima tela koji se snimaju, uz mirno i ravnomerno disanje.

U nekim slučajevima (u zavisnosti od uputne dijagnoze, odnosno posumnjanih ili viđenih promena na pregledu), potrebno je da se da injekcija kontrasta u venu; kontrast je neškodljiv i praktično ne izaziva alergijske reakcije.

 

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress