MR pregled mišićno-skeletnog sistema

MR pregled mišićno-skeletnog sistema

Specijalnim ’ortopedskim’ kalemovima za pojedinačne zglobove (koleno, lakat, stopalo, rame, mali zglobovi) omogućen je prikaz vrlo diksretnih struktura i detekcija suptilnih patoloških promena (oštećenja). MR pregled je superioran u prikazu zglobnih površina i hrskavičavih struktura i predstavlja jedinu neinvazivnu metodu za pouzdan i precizan prikaz...

MR pregled centralnog nervnog sistema

MR pregled centralnog nervnog sistema

U pregled centralnog nervnog sistema spade pregled glave, vrata i kičmenog stuba. Pregled kičme se vrši po segmentima (vratni-cervikalni, grudni-torakalni i krsni-lumbosakralni segment kičme). Uz upotrebu posebnih kalemova moguće je dobiti kvalitetan prikaz sve disko-vertebralne patologije uz kvalitetan i jasan prikaz kičmenog kanala i kičmene moždine....

MR pregled žučnih puteva

MR pregled žučnih puteva

Najprecizniji prikaz opstrukcije žučnih puteva  i pankreasnog kanala. Drugi naziv za ovu vrstu pregleda je:  MR PANKREATOGRAFIJA (MRCP). Naše medicinsko osoblje Vam je uvek na usluzi, kako svojim stručnim savetima za pacijente, tako i za pratioce pacijenata. Budite uvereni da će opis dobijenih snimaka dati naši licencirani radiolozi, a pisani izveštaj...

MR pregled glave i vrata sa krvnim sudovima

MR pregled glave i vrata sa krvnim sudovima

MR pregledom je moguće dobiti precizan prikaz svih anatomskih struktura u regiji baze lobanje i vrata (paranazalne šupljine, usna duplja, jezik, ždrelo, grkljan, dušnik i jednjak), kao i prikaz glandularnih struktura (parotidne, submandibularne i sublingvalne pljuvačne žlezde; štitna žlezda i patološka uvećanja paratiroidnih žlezda). Takođe je...

MR pregled karlice

MR pregled karlice

Savremeni protokoli za snimanje organa karlice sa sekvencama koje koriste tanke preseke debljine 2-3 mm omogućavaju detaljan prikaz organa karlice i detekciju suptilnih oštećenja. Pregled je moguće dizajnirati za precizan prikaz vaskularnih struktura (krvnih sudova) karlice – Arterijska i venska MR angiografija krvnih sudova karlice. Pregledom karlice...

MR pregled abdomena

MR pregled abdomena

Omogućava jasan prikaz svih parenhimatoznih organa (jetra, pankreas, bubrezi, slezina, nadbubežne žlezde); limfnog sistema i tumefaktivnih lezija cevastih organa (želudac, creva, ureteri). MR pregledi pankreasa i jetre visokorezolutivnim sekvencama, uz dinamske kontrastne studije predstavljaju najbolje metode u savremenoj radiološkoj dijagnostici...

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress