Poliklinika DCM vrsi uslugu rentgena.

Radiologija je grana medicine koja se bavi dijagnostičkim i terapijskim procedurama…
Dijagnostičke procedure sprovode se pomoću dijagnostičkih aparata koji funkcionišu po principu elektromagnetnih talasa (Rendgen aparat, mamograf, ortopan), kao i ultrazvučnih talasa – svi ultrazvučni aparati.

Zračenje kod ovakvih dijagnostičkih procedura svedeno je na beznačajne vrednosti.
Klasična rentgenska  snimanja :

  • pluća i srca,
  • sinusa,
  • kičmenog stuba,
  • karlice, dugih i pljosnatih kostiju,nezamenljiva su u rutinskoj dijagnostici, zbog obilja informativnih podataka koje nam daju.