Ultrazvuk abdomena je jedna od osnovnih i nezaobilaznih dijagnostičkih metoda u savremenoj medicini koja pruža dragocene informacije o stanju unutrašnjih organa stomaka: žučne kese i žučnih puteva, gušterače, slezine, bubrega, nadbubrežnih žlezda, mokraćne bešike, prostate i krvnih sudova stomaka.

Da bi se ultrazvučni pregled abdomena (stomaka) obavio neophodna je prethodna priprema koja podrazumeva gladovanje 5-6 sati pre pregleda uz unos obične vode i   to najmanje 2-3 čaše vode 90 minuta pre pregleda (da bi tečnost bila prisutna u   mokraćnoj bešici). Naravno, vodu ne treba prazniti iz mokraćne bešike pre   pregleda. Za ostale ultrazvučne i kolor Doppler preglede krvnih sudova nije   potrebna prethodna priprema

Ovaj   pregled se radi kod:

  • bolova u trbuhu
  • promena i oboljenja na jetri
  • upala i promena na žučnoj kesi i bubrezima
  • smetnji pri mokrenju i pojave krvi u mokraći
  • nekih zaraznih oboljenja
  • svih drugih stanja prema proceni lekara

.