Briga o zdravlju, koja uključuje i redovne sistematske preglede, dobra je navika kojom se, vremenom, za budućnost obezbeđuje veliki zdravstveni kapital. Sistematski pregled se savetuje pre svega radi prevencije bolesti, ali i blagovremenog otkrivanja zdravstvenih problema i rizika, i rane dijagnostike bolesti, čime se obezbeđuje pravovremeno i uspešno lečenje. Poliklinika DCM Vam omogućava uvid u trenutno zdravstveno stanje u jednom danu. Najčešće je dovoljno obaviti jedan sistematski pregled godišnje, osim ako lekar ne savetuje drugačije.

Program sistematskog pregleda može biti i širi, u zavisnosti od pola, zdravstvenog stanja, porodične zdravstvene istorije, vrste posla koji radite kao i od životnog stila i navika (pušenje, konzumiranje alkohola, nedovoljna fizička aktivnost….).

Sistematski pregledi za pojedince:

  • Za žene
  • Za muškarce
  • Individualizovani pregledi
  • Menadžerski program

Sistematski pregledi za kompanije:

  • Prethodni pregledi zaposlenih
  • Periodični pregledi zaposlenih
  • Menadžerski program