Preglede obavlja stručni tim lekara specijalista medicine rada, psihijatara, neurologa, kardiologa, internista, oftalmologa, ORL specijalista, rendgenologa i stručnih saradnika -psihologa i socijalnih radnika.

Medicina rada obuhvata:

 •  Pregledi za zapošljavanje
  pregledi sa posebnim uslovima / zakonska je OBAVEZA obaviti prethodni pregled za poslove sa posebnim uslovima rada pregledi bez posebnih uslova / preporučuje se svakom jer radnika i poslodavca štiti od eventualnog nesklada između mogućnosti pojedinca i zahteva radnog mesta
  Periodični pregledi / zakonska OBAVEZA koja ujedno daje mogućnost poslodavcu da pravilno raspolaže s kadrom i prati ukupno zdravstveno stanje zaposlenih. Ova vrsta pregleda koja se u pravilnim vremenskim razdobljima ponavlja pruža svakom pojedincu uvid u stvarno stanje te prevenciju bolesti vezane za rad.
 • Pregledi vozača
  Obavljaju se pregledi kandidata i vozača za A, B, C, E, D i F kategoriju amatera iliprofesionalaca
 • Sistematski pregledi su pregledi koji daju uvid u opšte zdravstveno stanje i preporučuju se poslodavcima za praćenje opšteg zdravstvenog stanja zaposlenih i za praćenje hroničnih i degenerativnih oboljenja.
  Pregledi za profesionalnu orijentaciju i selekciju – odabrati poziv u skladu sa zdravstvenim mogućnostima
 • Pregledi za profesionalnu selekciju i prekvalifikaciju u saradnji sa Tržištem rada
  Učestvujemo u proceni rizika na radnom mestu i radnoj okolini
 • Obavljamo poslove osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći
 • Vršimo analizu povreda na radu, profesionalnih oboljenja i bolesti u vezi sa radom
  Konsultantske usluge – konsultacije za ocenu radne sposobnosti i sve ostale iz oblasti medicine rada obuhvaćene zakonom
 • Pregledi u cilju unapređenja zdravlja, dijagnostike i lečenja