Neurologija je grana medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem oboljenja mozga, kičmene moždine, perifernog nervnog sistema i mišića. Potrebno je razlikovati neurologiju od psihijatrije, koja se isključivo bavi dijagnostikom i lečenjem duševnih oboljenja, dok se neurologija bavi svim ostalim bolestima nervnog sistema.

Neurologija je grana medicine koja se prevashodno bavi ispitivanjem i lečenjem bolesti nervnog sistema, tj. mozga, kičmene mozdine, perifernih nerava i mišića.

U okviru službe neurologije Poliklinike DCM mogu se obaviti:

 • Neurološki klinički pregled odraslih i dece u ordinaciji i na terenu
 • Elektromioneurografija (EMNG)
 • Elektroencefalografija (EEG)
 • Ultrazvučna dijagnostika krvnih sudova vrata i mozga
 • Dopler UZ  krvnih sudova vrata
 • Transkranijalni dopler (TCD)

KADA SE TREBA JAVITI NA PREGLED NEUROLOGU:

 • Glavobolja
 • Bolovi u predelu lica
 • Vrtoglavica
 • Nesvestica
 • Gubici svesti
 • Grčevi jednog ekstremiteta
 • Grčevi jedne strane tela ili čitavog tela
 • Poremećaji spavanja
 • Akutno nastali poremećaji vida na jednom ili oba oka
 • Duple slike
 • Poremećaji očnih kapaka
 • Poremećaji govora
 • Poremećaji gutanja
 • Poremećaji mirisa
 • Zujanje u ušima sa ili bez poremećaja sluha
 • Slabost jedne ruke ili noge, slabost obe ruke ili noge, slabost jedne strane tela
 • Otežani pokreti svih ekstremiteta
 • Otežani pojedinačni pokreti
 • Poremećaji hoda
 • Osećaj nestabilnosti, zanošenja
 • Iznenadni padovi bez gubitka svesti
 • Postojanje nevoljnih pokreta bilo kog dela tela
 • Zaboravnost, bilo prolazna bilo stalna
 • Naglo nastali poremećaji orjentacije, pažnje, opažanja
 • Pojava trnjenja, mravinjanja, pečenja, žarenja u obe noge ili obe ruke
 • Pojava trnjenja jedne strane tela.
 • Pojava bolova u mišićima, njihovog propadanja, ili poigravanja.
 • Problemi sa mokrenjem ili stolicom, kod kojih su isključeni drugi uzroci.
 • Preterana zamorljivost, bez drugog jasnog uzorka