ORL ambulanta pokriva kompletnu dijagnostiku i lečenje bolesti uva, grla i nosa kod pacijenata svih uzrasta – dece i odraslih.

Uz navedeno u okviru orl ambulante možete uraditi još i alergološka  testiranja uz konsultaciju specijaliste alergologije i imunologije

Po obavljenom specijalističkom pregledu   ukoliko je potrebno možete dobiti preporuku o hirurškom lečenju i izvođenju malih hirurških intervencija

Dijagnostika se sastoji iz:

  • osnovnog pregleda   i ispitivanja poremećaja sluha sledećim metodama:
  • akumetrija ( zvučne viljuške )
  • tonalna liminarna audiometrija ( koštana i nervna sprovodljivost  zvuka )
  • timpanometrija ( merenje zapremine srednjeg uva i refleksa stapesa )
  • ispitivanja poremećaja centra za ravnotežu