Radikalne društvene  i ekonomske  promjene u poslednjih 20 godina,  generisale su brojne  psihosocijalne stresove i druge uzroke za sve veću učestalost mentalnih poremećaja. Tako, visoko je porasla incidenca za sledeće kategorije mentalnih poremećaja:

  • mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja zbog upotrebe  psihoaktivnih supstanci
  • depresivni poremećaji u vidu depresivnih epizoda i perzistentnih depresivnih poremećaja  (distimija)
  • neurotski  i sa stresom povezani poremećaji, a posebno anksiozni poremećaji
  • poremećaji ishrane pogotovo anoreksije i
  • poremećaji ličnosti i ponašanja  odraslih.

Brinite o Vašem psihičkom zdravlju, obavite pregled u Poliklinici DCM.